Έρχεται μερική έκλειψη ηλίου και ολική έκλειψη σελήνης

Έκλειψη Ηλίου θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Απριλίου του 2022.
Η έκλειψη Ηλίου που θα είναι η πρώτη για το 2022 θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου και θα είναι μερική, που σημαίνει ότι ο Ήλιος δεν θα εξαφανιστεί ολόκληρος.

Έκλειψη Ηλίου έχουμε όταν το φεγγάρι μπαίνει ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη και είτε κρύβει από τον πλανήτη μας τελείως τον ήλιο ή τον καλύπτει μερικώς όπως θα γίνει και στην περίπτωση της δική μας τον Απρίλιο του 2022.

Η έκλειψη αυτή όμως δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα οπότε δεν χρειάζεται να προετοιμάζεστε με τα τηλεσκόπια και για βόλτες στο Αστεροσκοπείο.

Τα φυσικά αστρονομικά φαινόμενα δεν θα σταματήσουν σε αυτή την έκλειψη Ηλίου στις 30 Απριλίου, αλλά θα έχουν και συνέχεια και μάλιστα λίγες ημέρες αργότερα.

Στις 15 προς 16 Μαΐου ο πλανήτης θα έχει τη χαρά να παρατηρήσει μία ολική έκλειψη Σελήνης, η οποία επίσης δεν θα είναι ορατή από την Ελλάδα.

Τυχεροί στην Ελλάδα να δούμε ένα τέτοιο φαινόμενο θα είμαστε στις 25 Οκτωβρίου, οπότε τότε θα έχουμε άλλη μίά μερική ηλιακή έκλειψη, όπως και τον Απρίλιο.

Λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 προς 8 Νοεμβριου 2022 ο πλανήτης θα παρατηρήσει στο
ν ουρανό και τη δεύτερη έκλειψη Σελήνης και πάλι ολική.