Ανακοίνωση του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας

Ο Σύνδεσμος Προπονητών ποδοσφαίρου Αργολίδας “Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” ενημερώνει τα μέλη του -προπονητές ομάδων Α1 όπως προσκομίσουν στην ΕΠΣ Αργολίδας μέχρι την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης (Κάρτα πάγκου) τα οποία είναι τα εξής: 1.Κάρτα διπλώματος EΠΟ (Uefa) . 2. Αντίγραφο συμφωνητικού σφραγισμένο από την Εφορία 3. Βεβαίωση του οικείου Συνδέσμου Προπονητών 4. Φωτογραφία . 5.Παράβολο 75 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι χωρίς αυτά, ΔΕΝ εκδίδεται η συγκεκριμένη κάρταΣύνδεσμος Προπονητών ποδοσφαίρου Αργολίδας “Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”