Αργολίδα: Παράταση μέχρι 31 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων των δασικών χαρτών

Ανακοίνωση για την τροποποίηση της απόφασης του Δ/ντή Δασών Αργολίδας κατά το τμήμα που αφορά την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021 εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Αργολίδας.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του έως την 31η Ιουλίου 2022.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα της (1) σχετικής Απόφασης.

Ο Αναπληρωτής προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας
Ευάγγελος Βαρδάκας
Δασολόγος