Αργολίδα: Πού διενεργούνται δωρεάν rapid test την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

Äåéãìáôïëçðôéêüò Ýëåã÷ïò ãéá Covid-19 ìå ôç ìÝèïäï ôá÷åßáò áíß÷íåõóçò áíôéãüíïõ (antigen rapid test) ðñáãìáôïðïéåßôáé óÞìåñá óôçí Ëåõêùóßá, ÔåôÜñôç 18 Íïåìâñßïõ 2020. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Σε δύο σημεία σε Άργος και Ναύπλιο διενεργούνται την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022, δωρεάν rapid test για κατοίκους και επισκέπτες στην Αργολίδα. Συγκεκριμένα,

από τις 09:00 έως τις 14:00 διενεργείται μαζική δειγματοληψία στο Άργος, στην αίθουσα «Δανάη», στους στρατώνες Καποδίστρια (Ζωγράφου & Φείδωνος).

από τις 09:00 έως τις 14:00 διενεργείται μαζική δειγματοληψία και επιβεβαίωση θετικών self-test στο Ναύπλιο, στον ισόγειο χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Ναυπλιέων (επί της οδού Αγίων Πάντων, το πρώτο στενό δεξιά μετά το πρακτορείο ΟΠΑΠ).