Αργολίδα: Πρόστιμα σε επιχειρήσεις σε Άργος και Ναύπλιο

Τα επιβληθέντα πρόστιμα σε επιχειρήσεις για τον μήνα Μάρτιο του 2022 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, ανακοίνωσε το Τμήμα Εμπορίου και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Αναλυτικά: 

-Στις 15/03/22 επεβλήθη πρόστιμο 1.500€ σε επιχείρηση Εμπορίας & Επιδιορθώσεις Υποδημάτων – Κατασκευή Αντ/κών Κλειδιών στο Ναύπλιο για παράβαση του άρθου 65 (αδήλωτη εργασία) 
-Στις 16/03/22 επεβλήθη πρόστιμο 1.500€ σε μπακάλικο στο Άργος για παράβαση του άρθου 65 (αδήλωτη εργασία) 

Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης, προβεί σε καταβολή του προστίμου.