Γ.Γκιόλας: Να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό η Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας

Αναφορά κατέθεσε σήμερα 22-8-2022 ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με αφορμή την επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας, με την οποία ζητά να δοθεί άμεση λύση και αντιμετώπιση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας με αφορμή την έλλειψη προσωπικού.


Ο νομός Αργολίδας κυρίως κατά την θερινή περίοδο έχει άμεση ανάγκη από προσωπικό αφού ο πληθυσμός της αυξάνεται κατακόρυφα και οι ανάγκες αστυνόμευσης πολλαπλασιάζονται. Οι συνεχιζόμενες αποσπάσεις αστυνομικών ανά την Ελληνική Επικράτεια, επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών του νομού, με αποτέλεσμα να δυσλειτουργούν αφού το προσωπικό που απομένει δεν αρκεί.

Παράλληλα, οι επικείμενες αποστρατείες αστυνομικών της Δ.Α. Αργολίδας στο τέλος του έτους, καθιστούν επιβεβλημένη την ενίσχυσή της με ανθρώπινο δυναμικό κατά την περίοδο των έκτακτων μεταθέσεων τον Οκτώβριο του 2022, ώστε να μην διαταραχτεί η λειτουργία της Υπηρεσίας.

Ο βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας κατανοώντας απόλυτα το πρόβλημα που ήδη υπάρχει αλλά και την ανάγκη να δοθεί άμεση λύση στο ζήτημα της ενίσχυσης της Δ.Α. Αργολίδας, συντάσσεται με το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της αναφοράς:

Αθήνα 2-8-2022


Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Θέμα: «Να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό η Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας»

Ο νομός Αργολίδας κυρίως κατά την θερινή περίοδο έχει άμεση ανάγκη από προσωπικό αφού ο πληθυσμός της αυξάνεται κατακόρυφα και οι ανάγκες αστυνόμευσης πολλαπλασιάζονται. Οι συνεχιζόμενες αποσπάσεις αστυνομικών ανά την Ελληνική Επικράτεια, επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών του νομού, με αποτέλεσμα να δυσλειτουργούν αφού το προσωπικό που απομένει δεν αρκεί.

Παράλληλα, οι επικείμενες αποστρατείες αστυνομικών της Δ.Α. Αργολίδας στο τέλος του έτους, καθιστούν επιβεβλημένη την ενίσχυσή της με ανθρώπινο δυναμικό κατά την περίοδο των έκτακτων μεταθέσεων τον Οκτώβριο του 2022, ώστε να μην διαταραχτεί η λειτουργία της Υπηρεσίας

Παρακαλούμε για την απάντηση και ενημέρωσή μας επί των ενεργειών σας στο

εν λόγω θέμα.

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 401/3/27 /20-8-2022 δημοσιευμένη επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας.

Αθήνα 22-8-2022

Ο καταθέτων βουλευτής

Γκιόλας Ιωάννης

Το κείμενο της επιστολής της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας:

ΘΕΜΑ: «Αίτημα ενίσχυσης με προσωπικό της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ κατά τις έκτακτες μεταθέσεις έτους 2022»

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας είτε εγγράφως είτε δια ζώσης έχουμε επισημάνει πολλές φορές την έλλειψη προσωπικού στη Δ.Α. Αργολίδας και τα προβλήματα που επιφέρει στη λειτουργία των Υπηρεσιών του Νομού. Η απόφαση σας για ενίσχυση του Α.Τ. Ερμιονίδας την θερινή περίοδο που διανύουμε βοήθησε ώστε να αντιμετωπιστούν έστω και στο ελάχιστο τα κενά που δημιουργούνται από την έλλειψη του προσωπικού στην συγκεκριμένη περιοχή της Αργολίδας.

Πλην όμως Αργολίδα δεν είναι μόνο η Ερμιονίδα, οι συνεχιζόμενες διαταγές αποσπάσεων προσωπικού ανά την Ελλάδα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών του Νομού, με αποτέλεσμα να καταπονείται ιδιαίτερα το εναπομένων προσωπικό που καλείται να κρατήσει σε επίπεδο που αρμόζει στον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως είχαμε προβλέψει στο υπ’ αριθμ. πρωτ: 401/3/20 από 16/04/2022 έγγραφο μας προς εσάς, η φετινή θερινή περίοδος προβλεπόταν πως θα έχει ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης τόσο στην περιοχή αρμοδιότητας Α.Τ. Ερμιονίδας, όπου υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες υψηλού επιπέδου, όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αργολίδας λόγω της αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας και της άρσης των μέτρων κατά της πανδημίας από την 1η Μαΐου σε όλη την επικράτεια.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και τις επικείμενες αποστρατείες, έως τέλος του 2022, αστυνομικών της Δ.Α. Αργολίδας και προκειμένου να μην προκληθεί επιπλέον έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και διατάραξη της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Δ.Α. Αργολίδας, η Ένωσή μας θεωρεί πως είναι μονόδρομος η ενίσχυση της Δ.Α. Αργολίδας με προσωπικό στις έκτακτες μεταθέσεις μηνός Οκτωβρίου 2022.