Δημήτρης Καμπόσος / Αλλαγή Πορείας : Τα έργα μας είναι εδώ

Τα έργα μας είναι εδώ, τα υπόλοιπα «της συνέντευξης» είναι πολιτικαντισμοί με άλλα κίνητρα!