Εγκρίθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, 7.000.000 ευρώ για το Πάρκο Πόλης του Άργους.

Εγκρίθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, 7.000.000 ευρώ για να δημιουργηθεί σε 42 στρέμματα το Πάρκο Πόλης στο Νότιο τμήμα της πόλης του Άργους. Μία σημαντική ημέρα για τον Δήμο Άργους Μυκηνών!