Ενημερώνουμε τους πολίτες πως, ως είθισται για τον μήνα Αύγουστο δεν θα ισχύσει το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη του Άργους

Ενημερώνουμε τους πολίτες πως, ως είθισται για τον μήνα Αύγουστο δεν θα ισχύσει το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη του Άργους
Ο Αρμόδιος αντιδήμαρχος για την ελεγχόμενη Στάθμευση
Δήμου Άργους Μυκηνών
Παναγιώτης Σχοινοχωρίτης