Εορτασμός της Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης.

Η 19η Απριλίου, ημέρα θανάτου του Λόρδου Βύρωνα, έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. Χιλιάδες Φιλέλληνες προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και αγωνίσθηκαν για την ελευθερία της. Ο Φιλελληνισμός έθεσε το 1821 σε νέες βάσεις τις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς αλληλεγγύη, που σήμερα στις δύσκολες μέρες που περνάμε παραμένουν επίκαιρες όσο ποτέ.