Επανεξελέγει Πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Μυκηνών ο Κωνσταντίνος Μπέγκος

Πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Μυκηνών ύστερα από την ειδική συνεδρίαση για εκλογή Προεδρείου επανεξελέγει ο Κωνσταντίνος Μπέγκος. 

Πλέον η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δ.Σ. Άργους Μυκηνων αποτελείται από τους κάτωθι συμβούλους:

Πρόεδρος Κώστας Μπέγκος
Αντιπρόεδρος Λουκάς Κούρος
Γραμματέας. Νίκος Σκανδάλης