Επιχορήγηση για νέο ξενοδοχείο στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή η επιχορήγηση επενδυτικού σχεδίου για μια νέα ξενοδοχειακή μονάδα  στον Δήμο Άργους- Μυκηνών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης Kalliva Estate, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 3 αστέρων στην περιοχή ΓΑΛΑΝΑΙΪΚΑ Άργους-Μυκηνών, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 995.600 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 995.600 ευρώ.