Κατατακτήριες εξετάσεις για την κάλυψη κενών θέσεων στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας ανακοίνωσε τις παρακάτω κενές θέσεις για το σχολικό έτος 2022-23, οι οποίες θα συμπληρωθούν με κατατακτήριες εξετάσεις την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022:

1. Β Γυμνασίου: Δύο (02) θέσεις
2. Γ΄ Γυμνασίου: Πέντε (05) θέσεις
3. Α΄ Λυκείου: Επτά (07) θέσεις
4. Β’ Λυκείου: Έξι (06) θέσεις
5. Γ΄ Λυκείου: Πέντε (05) θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας έως και την
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 ή ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022