Με 4 θέματα για την Αργολίδα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 21/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


Τα θέματα που αφορούν την Αργολίδα

1. Έγκριση γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Αργολίδας περί ασκήσεως ή μη ενδίκων κατά της υπ’ αριθ. Α337/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2.Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης Πολιτιστικής ανάπτυξης έργου: «Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο».

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.Έγκριση 3ης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΕΡΝΑΣ- ΓΥΜΝΟΥ», Π/Υ 450.000,00€.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4. Έγκριση πρακτικού και αναδόχου της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, για υπηρεσίες καθαριότητας για τα κτίρια στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και του ΚΕΔΑΣΥ Αργολίδας, για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών συνολικού προϋπολογισμού 22.500,00 € με Φ.Π.Α. (18.145,16 € χωρίς ΦΠΑ).

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ