Ο δραστήριος Ομογενής μας Που Αγαπά δε ιδιαίτερα την πόλη μου το Άργος Αργολίδα,

Ο κος Κάτσος νομίζω τα είπε όλα σε αυτή τη συνέντευξη για την Παρέλαση της 5ης Λεωφόρου στη Νέα Υόρκη! Ο δραστήριος Ομογενής μας Ilias I. Katsos είναι ένας Οικουμενικός Έλληνας που κάνει το καλύτερο για την Ομογένεια και την Ελλάδα μας!

Αγαπά δε ιδιαίτερα την πόλη μου το Άργος Αργολίδα,που φιλοξενεί στα σπλάχνα της ήρωες Έλληνες και Φιλέλληνες,