Παύση ανταποκριτών ΟΓΑ – eΕΦΚΑ του Δήμου Άργους Μυκηνών

Mε την αριθ. πρωτ. 428589/26-10-2021 Απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, θα παύσει στις 31/1/2022 η άσκηση των αρμοδιοτήτων των ανταποκριτών πρώην ΟΓΑ – e-ΕΦΚΑ του Δήμου Άργους-Μυκηνών, για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ).
Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ΟΓΑ – ΕΦΚΑ θα γίνεται από την εκάστοτε Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ.