Πόσες σχολικές καθαρίστριες έρχονται στην Αργολίδα ανά Δήμο για τη νέα μαθητική σεζόν

Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων. Για την Αργολίδα προβλέπονται 135 προσλήψεις για σχολικούς καθαριστές, εκ των οποίων 69 στο Δήμο Άργους – Μυκηνών, 35 στο Δήμο Ναυπλιέων, 23 στο Δήμο Ερμιονίδας και 8 στο Δήμο Επιδαύρου.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Αναλυτικά για την Αργολίδα:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 208 69
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 25 8
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 70 23
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 106 35