Στο Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας ο Δήμος Άργους-Μυκηνών

Διαδρομές προσβασιμότητας στον αστικό ιστό και τα κτίρια

Στη δράση «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)», συνολικού προϋπολογισμού 49.660 ευρώ, εντάχθηκε ο Δήμος Άργους-Μυκηνών μετά από απόφαση του Πράσινου Ταμείου, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022».

Το ΣΑΠ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που εκπονούν οι Δήμοι και περιλαμβάνει ένα σύνολο διαμορφώσεωνεπεμβάσεων και κατασκευών που στοχεύουν στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών τους ορίων.

Σκοπός είναι να υπάρχουν συνολικές διαδρομές προσβασιμότητας μέσα στην πόλη και τους κοινόχρηστους χώρους και όχι απλά «νησίδες» προσβασιμότητας σε συγκεκριμένα κτίρια και περιοχές.

Έτσι, μετά τις μελέτες και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση περιγραφής-ανάλυσης και αξιολόγησης ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους αλλά και τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις και τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα.

Στη συνέχεια θα κατατεθούν οι προτάσεις για παρεμβάσεις στους χώρους αυτούς, που θα περιλαμβάνουν το χρονοδιάγραμμα, αλλά και τον προγραμματισμό υλοποίησης των απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών, όπως ορίζεται από το ΣΑΠ, μέσω σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Μελέτης Προσβασιμότητας, αλλά και άλλων πιθανών υποστηρικτικών μελετών, και τέλος η ανάθεση και υλοποίηση του έργου μετά την παράδοση και έγκριση του ΣΑΠ.