12 προσλήψεις στο Δήμο Άργους Μυκηνών

Δημοσιεύθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που δίνει το «πράσινο φως» για 12 προσλήψεις στον Δήμο Άργους Μυκηνών.

Συμφωνα με την απόφαση εγκρίθηκε η πρόσληψη 12 ατόμων στον Δήμο Άργους Μυκηνών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες ή έως 11 μήνες.